Suriye Şam (Damascus) Kılıç Ustası ve Dükkanı Stereo View Kart