Suriye Antakya-Hatay (Antioch) Fransa' ya Gönderilecek Olan İpek Kozaları Bilirkişi Tarafından Kontrol Edilirken Stereo View Kart