1908 Yoğun Halk Katılımıyla II. Meşrutiyet Kutlamaları (Beyaz Bayrakta; Hürriyet, Musavat, Yaşasın Padişah ve Kanun-i Esasi Yazmaktadır) Stereo View Kart