1922 İstanbul (Constantinople) Seyrisefain İdaresi Binası, 10,5x8 cm, Haliyle