Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul Sebze Satıcısı Meslek Fotoğrafı, 14x8,8 cm