Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul (Constantinople) Kadıköy Fransız Saint Joseph Okulu Bahçesinde Öğrenciler, 22x16,5 cm (Albümden Çıkma Fotoğraf)