1932 İzmir Tütün İnhisarı Fabrikasında Bir Gezintiden Sonra Yazılı Fotoğraf, 9x6 cm