Erken Cumhuriyet Dönemi Recep Peker, Mustafa Necati ve Askeri Erkan