Kurtuluş Savaşı Dönemi Milli Mücadele Mefkure Serisi; Hakkı, Hayat, İstikbal