Mustafa Kemal ATATÜRK ve İsmet Paşa Eskişehir Garında Askerleri Selamlarken, 18,5x13 cm