Mustafa Kemal ATATÜRK ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Altlarında Osmanlıca Açıklamalar Mevcut, ''Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal, Başvekil İsmet Paşa, BBM Reisi Kazım Paşa''