Alman İmparatoru II. Kaiser Wilhelm 'nin Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Ziyaretini Konu Alan Fotokart, Alman ve Osmanlı Subaylar Çanakkale Cephesinde (Der Kaiser in Konstantinopel Alman ve Osmanlı İmparatorluğu İttifak Fotokartı)