1927 Cumhuriyet Erken Dönem Müddeiumumî Muavini (Başsavcı Yardımcısı) Dönem Giysisi İle Hayrettin Bey