Erken Cumhuriyet Dönemi Himaye-i Etfal Cemiyet (Çocuk Esirgeme Kurumu) Binasında Bayraklar ve Çocuklar