Çanakkale - Gelibolu (Gallipoli) Kırsal Alanda Tatlı Su Kaynağı Çevresinde Fesli Adamlar, Armenian Takvor J. Soukissian Gallipoli Ermeni Editörlü Kartpostal