Çanakkale - Gelibolu (Gallipoli) Gazi Süleyman Paşa'nın Mezarı, Armenian Takvor J. Soukissian Gallipoli Ermeni Editörlü Kartpostal