I. Dünya Savaşı (WWI) Çanakkale Cephesi İtilaf Devletleri (İngiltere - Fransa) Fransız Askeri ve Kruvazörü Görselli El Renklendirme Propaganda Kartpostalı