Osmanlı Devleti - İtalya Trablusgarp Savaşı, İtalyan Askerler