Osmanlı Devleti - İtalya Trablusgarp Savaşı, İtalyan Dostu Belediye Başkanı Hasan Paşa Görselli Kartpostal