1918 Osmanlı Dönemi “NECİB BEY” İstanbul Rehberi Adalar; Büyük Ada ve Heybeli Ada Haritası, (Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü Mühendis Necib Bey Tarafından, Heyet-i Fenniye' since Çizilmiş ve Viyana'da bastırılmıştır. 110x65 cm)