Beşiktaş Rüştiye Mektebi Tarafından Muhsine Hanım' a Hesap Dersi (Matematik) İçin Verilen Osmanlıca Aferin, 9,5x7,5 cm