1951 Kore Savaşına Katılan Türk Subayının Türkiye' deki Ailesine Amerikan Askeri Postası (A.P.O) ile Japonya Üzerinden Gönderdiği İçi Görselli Kendinden Zarflı Mektup