1936-1937 Şirket-i Hayriye Gemilerinde Geçerli Olan Öğrenci Pasosu (İstanbul Erkek Lisesi Öğrencisi, Fotoğrafı Düşmüş)