Pertev Müstahzaratı Etem Pertev ve Şeriki İstanbul Kinin Komprimeleri Kutusu, 11x6,5x3 cm