Globtur Travel Service, İsrail Zaharya İstanbul Kartvizit