Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul Sultanahmet Camii