Mustafa Kemal Atatürk ve Yaveri Rusuhi Savaşçı ile Birlikte, Gazi Orman Çiftliği Marmara Köşkünde