Erken Cumhuriyet Dönemi Baloya Katılan Tevfik Rüştü Aras ve Topluluk