Osmanlı Dönemi Fesli Tip, Foto ? Atina, 16,5x10,5 cm