Osmanlı Dönemi Fesli Çocuk, Foto Costaki Vaphiadis, 10,5x6,5 cm