1923 Cenaze Merasimi Tabut ve Etrafındaki Fesli, Kalpaklı Tipler, Foto Ferid İbrahim, Stamboul