Erken Cumhuriyet Dönemi Himaye-i Etfal Cemiyeti Bayrakları, Öğretmenler ve Çocuklar