Kurtuluş Savaşı Dönemi Çadırlar ve Kumandanlık Binası Etrafında Askerler