Osmanlı Dönemi İstanbul Maçka Teknik Üniversitesi, Nadir, 11x7 cm