İstanbul İşgal Dönemi Boğaz' da Fransız Kruvazörü, Savaş Gemisi