İstanbul Heybeliden Büyükadaya Bakış, Foto Othmar R.C.M.